תנאי שימוש – פארם ירוק

[עודכן לאחרונה: 30 לחודש ינואר2022]

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש" ו/או "התנאים") מסדירים וקובעים את אופן השימוש שלך ("משתמש", "הנך" או "אתה") באתר האינטרנט הזמין בכתובת: pharm-yarok.co.il  ("האתר") אשר הינו בבעלות ומופעל על ידי חברת ר.ע. ירוק פארם בע"מ מספר חברה 51-608906-7 ("החברה" ו/או "פארם ירוק") וכן השירותים המוצעים במסגרת האתר מטעם החברה ו/או קבוצת החברות בה חברה החברה ו/או הקשורים אליה בהווה וככל שיצטרפו בעתיד ("קבוצת החברות").

 

הסכמה וקבלת התנאים

תנאי שימוש אלו וכן מדיניות הפרטיות  וכל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר ו/או בטופס מקוון באתר ו/או במסגרת שירות המוצע באתר, הינם חלק מתנאי שימוש אלו, ומהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין משתמשי האתר ו/או השירותים ("משתמש(ים)", "הנך" או "אתה")  לבין החברה ועל כן, בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם כל גלישה באתר ו/או שימוש כאמור.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 

הגבלת גיל

השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרת האתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות באופן עצמאי כל שימוש באתר ובשירותים, אלא באמצעות הורה ו/או אפוטרופוס.

 

תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים, מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את התנאים מפעם לפעם. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.

 

האתר, השירותים והתוכן המוצע באתר

באתר זה מוצע מידע בסיסי וכללי ביחס לחברה (ו/או קבוצת החברות), תחומי עיסוקה, לרבות תכנים נוספים כגון כתבות, מאמרים, המלצות, תמונות וכדומה ביחס לתחומי עיסוק אלו. בנוסף, אנו עשויים להציג באתר מידע ביחס למוצרים המוצעים בבית המרקחת אותו מפעילה החברה (לרבות, לשיקול דעת החברה, מידע ביחס לזמינות המוצרים, מחירים, תיאור וכדומה)  (יחדיו יכונו להלן "התוכן").

כמו כן, באתר ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר עם החברה ו/או טפסים מקוונים ליצירת קשר עבור משתמשים אשר ברצונם לקבל מידע נוסף ו/או לפנות בבקשות ופניות אחרות לחברה.

בנוסף, במסגרת האתר, החברה עשויה להציע (על פי שיקול דעתה של החברה) את אפשרות לביצוע פעולות מקוונות ביחס למוצרי בית המרקחת ולרבות, שליחת בקשה לביצוע הזמנה ו/או ביצוע הזמנה ו/או ביצוע רכישה וזאת באמצעות פלטפורמה מקוונות של החברה ו/או צדדים שלישיים).

יובהר כי, שליחת פנייה לביצוע הזמנה אינה מהווה ביצוע הזמנה בפועל לרכישת מוצרים או כאישור ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים מצד החברה, וכי ביצוע הזמנה של המוצרים כפוף ליצירת קשר מטעם החברה, ביצוע תהליך אימות ותשלום. כמו כן, במידה ובוצעה רכישה במסגרת האתר, רכישה זו כפופה לתנאים נוספים אשר יוצגו למשתמש במסגרת ביצוע הרכישה ואלו מהווים חלק בלתי נפםקד מתנאי שימוש אלו. 

(התוכן והשירותים המתוארים לעיל המוצעים במסגרת האתר יכונו להלן יחד "השירותים")

***לתשומת ליבך – התוכן באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או רפואי: התוכן המופיע באתר מוצע למשתמשים אך ורק כמידע כללי וכסקירה ביחס לתחומי העיסוק של החברה ובכל מקרה אין הוא מהווה, ואין להתייחס אליו, כייעוץ רפואי, אבחון או תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי. בהתאם לכך, אנו ממליצים למשתמשים להתייעץ ישירות עם רופא ו/או הגורם המקצועי הרלוונטי בטרם קבלת כל החלטה או נקיטת כל פעולה.

 כמו כן, תמונות המוצרים ותיאורם המוצגים באתר, הינם לצורך המחשה בלבד ועשויות להיות אי התאמות בין התמונות ו/או התיאור באתר לבין המוצר הנרכש, על כן, יש לעיין בעלון המוצר בטרם כל שימוש. בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי התוכן באתר יהיה מעודכן בכל עת, לרבות ביחס לזמינות המוצרים המוצגים באתר, תיאורם, מחירם וכדומה. אישור לעניין זמינות המוצרים ומחירם העדכני הינו אך ורק בעת ביצוע רכישה בפועל, ובכפוף לתנאי הרכישה.

השימוש ו/או כל הסתמכות על התוכן באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות לכל החלטה או פעולה שנעשתה בהתבסס על התוכן באתר זה, אשר מוצע למשתמשים כמות שהוא ("as-is").

אין לראות בתוכן המופיע באתר כפרסום ו/או המלצה ו/או עידוד לשימוש בקנאביס שלא למטרות רפואיות או שלא כדין. השימוש בקנאביס רפואי הינו בהמלצת רופא מומחה ובהתאם לרישיון מתאים ממשרד הבריאות עפ"י חוק ולאחר קבלת הדרכה ראשונית בהתאם.

 

מועדון לקוחות

במסגרת האתר, החברה עשיויה להציע למשתמש את האפשרות לבצע רישום למועדון הלקוחות של קבוצות החברות. ההצטרפות למועדון הלקוחות תהיה כפופה לתנאי מועדון הלקוחות, כפי שיוצגו למשתמש בעת רישום כאמור.  

 

קישורים לאתרי צדדים שלישיים ותכנים של צדדים שלישיים

התוכן באתר עשוי גם להכיל מידע או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים, ומקורות נוספים, אשר אינם בבעלות החברה ("אתרי צד שלישי" ו"תוכן צד שלישי" בהתאמה). בעת כניסה לאתר צד שלישי, שימוש בו ו/או בתוכן צד שלישי, הנך כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. המשתמש מאשר ומסכים כי: (1) לחברה אין כל  שליטה על אתרי צד שלישי ו/או על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ואין החברה מחויבות לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים; (2) כל תוכן צד שלישי ו/או תוכן המציג ו/או מפנה לאתרי צד שלישי אינו יחשב ככזה אשר מהווה אישור ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם החברה ביחס לשירותי הצד השלישי; וכן (3)  החברה אינה מפקחת אחר אתרי צד שלישי ו/או תכני צד שלישי ואיננה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצד השלישי ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש  על כל אתר של צד שלישי או תוכן צד שלישי, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

התחייבויות המשתמש והגבלות שימוש

בעת גישה ו/א שימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא: (1) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר ו/או התוכן ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או התוכן לתוך אתר אחר, או ליצור יצירות נגזרות; (2) להשתמש באתר ו/או בשירותים על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (3) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר, ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או התוכן הכלול בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם, לרבות תוכנות זדוניות או וירוסים, אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (4) לחבל במערכות של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (5) לאסוף מידע, לרבות מידע אישי ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר ו/או להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) לעשות כל שימוש שאינו מורשה ו/או אינו חוקי ו/או שימוש מסחרי באתר ו/או בשירותים.

בנוסף, במידה ובוחר המשתמש לספק לחברה את פרטיו במסגרת יצירת קשר ו/או רישום לדיוור ו/או רישום למועדון לקוחות ו/או שליחת בקשה לרכישת מוצרים, המשתמש מתחייב למסור אך ורק את פרטיו האישיים של המשתמש ו/או של צד שלישי אשר המשתמש מורשה למסור פרטים מטעמו.

החברה תהא רשאית להגביל את גישתו של כל משתמש אשר יפר ו/או יעשה ניסיון להפר את הגבלות המפורטות לעיל. בנוסף, הפרה של הגבלות כאמור עשויה להטיל על המשתמש חבות פלילית ו/או אזרחית.

 

זכויות קניין רוחני

האתר והתוכן (כהגדרתו לעיל), לרבות כל עיצוב, סימני מסחר או שמות מסחריים, לוגו, תמונות ותוכנה הכלולים בו, וכל זכויות הקניין הרוחני ביחס לנ"ל הינם בבעלות החברה או צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. אין המשתמש רשאי להסיר ו/או למחוק כל הודעת זכויות יוצרים באתר ו/או כל סימן המעיד על זכויות כאמור.

 

מדיניות פרטיות

החברה מחויבת להגן על המידע אשר משתמשים חולקים איתה ו/או מידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת פעילות האתר. מדיניות הפרטיות של החברה מתארת את המידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת השימוש באתר וכן את אופן השימוש בו ואחסונו והינה חלק בלתי נפרדים מהתנאים.

 

זמינות האתר ושינויים

החברה שומרת על הזכות לתקן ו/או לעדכן ו/או לבצע כל שינוי לאתר ו/או לתוכן וכן להפסיק את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות השירותים המוצעים במסגרתו, באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות ו/או תקלות.

 

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאי שימוש אלו, האתר והשירותים ניתנים כמות שהם ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות (“AS-AVAILABLE”), ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ללא שגיאות או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים וכי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכות החברה ולכל מידע אשר יסופק על ידי המשתמשים ו/או כי תקלות יתוקנו. בנוסף החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים יהיו זמינים לשימוש בכל עת ו/או מכל מיקום וכי התוכן הינו נכון ו/או מעודכן. כל שימוש באתר ו/או בשירותים על ידי המשתמש הינו באחריותו של המשתמש בלבד.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש באתר ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים ו/או כל מידע ביחס למשתמש, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.

שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש.

 

סמכות שיפוט

על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ובתוכן הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

כללי

התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לרבות לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין.

צור קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

חברת ר.ע. ירוק פארם בע"מ מספר חברה  51-608906-7

כתובת: הגביש 4, נתניה

כתובת דוא"ל: service@pharm-yarok.co.il